null Terénní seminář k dotačnímu titulu Operační program životní prostředí 2021 - 2027

AOPK ČR, Správa CHKO Slavkovský les

Terénní seminář k dotačnímu titulu Operační program Životní prostředí 2021 - 2027

20. 9. 2022

Srdečně Vás zveme na terénní seminář věnující se problematice dotačního titulu OPŽP 2021 - 2027, který pořádá AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les ve spolupráci s Horským statkem Abertamy s.r.o.

Seminář se uskuteční dne 17. 10. 2022 od 10:00 na farmě Horský statek Abertamy s.r.o. na adrese: Rybničná 482, 362 35 Abertamy. Je vhodný pro zpracovatele žádostí, projektanty, zástupce obcí a krajů a ostatní žadatele či firmy, kteří připravují či mají zájem podat žádost do Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 v rámci problematiky preventivních opatření proti škodám způsobených velkými šelmami (především vlka obecného) či revitalizaci rašelinišť v oblasti Krušných hor.

Podrobný program a bližší informace k samotnému semináři vč. registrace naleznete v přiložené pozvánce. 

Pozvánka ke stažení