null Slavnostní odhalení stromu Jana Schlossara a pamětní kámen 50 let CHKO

AOPK ČR, Správa CHKO Slavkovský les

Slavnostní odhalení stromu Jana Schlossara a pamětní kámen 50 let CHKO

3. 6. 2024

Ve čtvrtek 30. května 2024 ve 14:00 na Kladské proběhlo slavnostní odhalení pamětního kamene a stromu Jana Schlossara k 50. výročí chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Akci společně uspořádali Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les společně s Lesy ČR, s. p., Lesní závod Kladská.

Program akce, která proběhla za poměrně intenzívního deště, jak už počasí na Kladské typicky bývá, byl zahájen trubači z Kladské. Pak si slovo vzali ředitel Správy CHKO Slavkovský les, Jindřich Horáček a ředitel Lesního závodu Kladská Jan Němický. Za vedení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR přijel její emeritní vedoucí František Pojer. Město Mariánské Lázně, do jehož správního území Kladská spadá, zastupoval Miloslav Pelc. 

Po slavnostní salvě myslivců z Kladské byla přestřižena páska za vážené účasti dcer pana Jana Schlossara. O hudební podkres se zasloužili opět trubači z Kladské. Na závěr akce nám nakonec vysvitlo i slunce.

Byl vysazen horsky laděný druh stromu, javor klen. Vytrvalý a houževnatý pro mikroklima Kladské. Autorem pamětního kamene je místní kameník Stanislav Junek.

Nezbývá než doufat, že klen zde poroste desítky až stovky let, a společně s pamětním kamenem bude návštěvníkům Kladské připomínat vznik zdejší CHKO a jejího zakladatele.

Pamětní kámen. Autor: Jana Rolková

Slavnostní odhalení stromu Jana Schlossara a pamětní kámen 50 let CHKO

Stříhání pásky. Autor: Jana Rolková

Slavnostní odhalení stromu Jana Schlossara a pamětní kámen 50 let CHKO

Hosté. Autor: Jana Rolková

Slavnostní odhalení stromu Jana Schlossara a pamětní kámen 50 let CHKO

Hosté. Autor: Jana Rolková

Slavnostní odhalení stromu Jana Schlossara a pamětní kámen 50 let CHKO

Hosté. Autor: Jana Rolková

Slavnostní odhalení stromu Jana Schlossara a pamětní kámen 50 let CHKO

Hosté. Autor: Jana Rolková

Slavnostní odhalení stromu Jana Schlossara a pamětní kámen 50 let CHKO

Proslovy. Autor: Jana Rolková

Slavnostní odhalení stromu Jana Schlossara a pamětní kámen 50 let CHKO

Strom Jana Schlossara a pamětní kámen 50 let CHKO. Autor: Jana Rolková

Slavnostní odhalení stromu Jana Schlossara a pamětní kámen 50 let CHKO

Strom Jana Schlossara a pamětní kámen 50 let CHKO. Autor: Jana Rolková

Slavnostní odhalení stromu Jana Schlossara a pamětní kámen 50 let CHKO

Trubači. Autor: Jana Rolková

Slavnostní odhalení stromu Jana Schlossara a pamětní kámen 50 let CHKO