null Nejen za obojživelníky do Milíkova

AOPK ČR, Správa CHKO Slavkovský les

25. května

Nejen za obojživelníky do Milíkova

  • Datum pořádání akce: 25. 5. 2024

Den: sobota 25. května 2024

Čas: 10:00

Místo: Sraz před hostincem U Tří čápů v Milíkově.

Doprava tam a zpět: Pouze individuálně. Na místě možnost parkování osobních aut na návsi.

Trasa: Z Milíkova do nedaleké Milíkovské pískovny (celková délka cca 3 km; nenáročné, ale vstup do mokřadního stanoviště).

Náplň: Vycházka k příležitosti oslav 50 let CHKO Slavkovský les do obnovené soustavy tůní v lokalitě Milíkovská pískovna. Představíme si péči o toto území, odchytíme si na ukázku zdejší druhy obojživelníků a plazů. Projdeme se k nově vytvořeným krajinotvorných tůní za obcí, kde si vyzkoušíme monitoring obojživelníků. V obci Milíkov je pak možnost individuální prohlídky historického hrázděného statku či občerstvení v místním hostinci.

Průvodce: Ing. David Blažek a Ing. Jan Mávr (oba AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)

Kontakt: D. Blažek, tel.: 734 647 241

Poznámka: Je nutné oblečení a obuv do terénu, dále svačinu a dostatek tekutin.

Tůň v Milíkovské pískovně/Krajinotvorné tůně za obcí. Foto: D. Blažek.

logo 50 barevné