null Unie českých a slovenských zoologických zahrad

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Unie českých a slovenských zoologických zahrad
Spolupráce při environmentální výchově, vzdělávání a osvětě, vzájemná propagace, spolupráce při realizaci záchranných programů a programů péče, spolupráce při naplňování CITES 18. 12. 2009 Samostatný odbor vnějších vztahů