null Ing. Stanislav Koukal

Ing. Stanislav Koukal
ředitel regionálního pracoviště Jižní Morava

Narodil se v roce 1965 ve Velkém Meziříčí. V roce 1989 absolvoval Elektrotechnickou fakultu Vysokého učení technického v Brně a pracoval ve Výzkumném ústavu chemických zařízení.  Od roku 1991 pracoval na brněnském pracovišti Českého ústavu ochrany přírody. Zabýval se postupně informačními technologiemi, herpetologickým monitoringem a krajinotvornými programy.  Působil jako vedoucí oddělení managementu brněnského pracoviště Českého ústavu ochrany přírody a později jako vedoucí brněnského střediska AOPK ČR. Od roku 2011 byl vedoucím Správy CHKO Pálava a krajského střediska Brno. Od roku 2015 je ředitelem regionálního pracoviště Jižní Morava.

Angličtinu ovládá na komunikativní úrovni.