null Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu
Spolupráce při přípravě metodických materiálů v oblasti ochrany přírody a krajiny a zahradní a krajinářské tvorby, vzájemná výměna informací, podpora v oblasti vzdělávání 21. 11. 2011 Oddělení obecné ochrany přírody