null Správa chráněných krajinných oblastí malopolského vojvodství

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Správa chráněných krajinných oblastí malopolského vojvodství
Spolupráce v oblasti ochrany přírody a krajiny, propagace historických a kulturních hodnot, propagace kulturních a turistických zajímavostí, provozování společné internetové databáze, atd. 9. 5. 2014 RP Jižní Morava, Správa CHKO Moravský kras