null Petr Šaj Olomoucko

Mgr. Petr Šaj
Mgr. Petr Šaj
ředitel regionálního pracoviště Olomoucko

Narodil se v roce 1973 v Šumperku. Vystudoval odbornou biologii a geografii na Přírodovědecké fakultě Ostravské Univerzity.

V letech 2001-2010 působil na pozici vedoucího střediska ekologické výchovy, kde se věnoval hlavně tématu ochrany přírody a osvětě. V AOPK ČR působí od roku 2011. Nejprve jako zoolog na Správě CHKO Jeseníky, následně jako vedoucí oddělení sledování stavu biodiverzity (2015). Od roku 2016 vedl Správu CHKO Jeseníky a byl zástupcem ředitele regionálního pracoviště. Do funkce regionálního ředitele Olomoucko byl jmenován k 1. srpnu 2023.

Profesním zaměřením je zoolog – ornitolog. Dlouhodobě se zabývá monitoringem a dokumentací ptáků v Jeseníkách, především pak početné sokolí populaci. Hodně času také věnuje velmi potřebné prezentaci aktuálních přístupů v ochraně přírody na přednáškách a besedách s promítáním fotografií z vlastního početného fotoarchívu.