null Ing. Pavla Hůlová

Ing. Pavla Hůlová
ředitelka Samostatného odboru kanceláře ředitele

Ing. Pavla Hůlová se narodila v roce 1961 v Praze, kde vystudovala Vysokou školu zemědělskou.

V letech 1984-1990 pracovala v ČHMÚ Praha v rámci organizace monitoringu kvality složek přírodního prostředí a mezinárodní spolupráce (MAB). V letech 1990-1995 byla zaměstnána na referátu životního prostředí v Berouně. Po přestěhování do Křivoklátu v roce 1995 začala vykonávat funkci tajemníka obce a posléze, po dvě volební období funkci starostky a následně i neuvolněného člena zastupitelstva. V roce 2007 zahájila svou činnost na Pozemkovém fondu ČR, nejprve jako vedoucí sekce řízení územních pracovišť a hospodářské správy, následně pak jako vedoucí sekce majetku. Od roku 2012 vykonávala tamtéž funkci 2. náměstkyně ředitele a v letech 2013 a 2014 pak funkci náměstkyně pro ekonomiku a provoz. Pozemkový fond ČR se na základě legislativní změny v roce 2013 transformoval a sloučil s pozemkovými úřady za vzniku Státního pozemkového úřadu. Podílela se na přípravě a provozní transformaci vzniku této organizace. V letech 2015 a 2016 pracovala v soukromé sféře.

Mezi její zájmy patří především pobyt v přírodě, hudba (příčná flétna, zpěv) a sport (potápění, lyžování, jóga).

Angličtinu a němčinu ovládá na komunikativní úrovni, ruštinu pasivně.