null Ing. Pavel Štěrba BcA.

Ing. Pavel Štěrba BcA.
ředitel Odboru péče o přírodu a krajinu

Narodil se v roce 1975 ve Strakonicích. Vystudoval Lesnickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze, obor lesní inženýrství, který absolvoval v roce 1998.

Po základní vojenské službě nastoupil v roce 1999 do Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem, nejprve na pozici projektanta hospodářské úpravy lesů po té v roce 2000 do nově zřízeného oddělení Národní inventarizace lesů, které od roku 2003 do 2009 vedl.

V roce 2009 nastoupil na AOPK ČR, do odboru obecné ochrany přírody a krajiny, kde působil do roku 2015 jako vedoucí oddělení obecné ochrany přírody. Zde se věnoval zejména dřevinám rostoucím mimo les (např. oceňování dřevin, spolupráce s MŽP na tvorbě metodických materiálů či právních předpisů, odborná podpora regionálních pracovišť apod.), či vývoji standardů péče o přírodu a krajinu. Od roku 2015 je ředitelem odboru péče o přírodu a krajinu, v rámci něhož koordinuje praktickou péči o přírodu a krajinu, zejména péči zajišťovanou prostřednictvím národních dotačních programů či podávání projektů AOPK ČR v rámci evropských fondů.

Vystudoval Institut tvůrčí fotografie Filosoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Ve volném čase se věnuje turistice, fotografování či kresbě, zahradničení.

Angličtinu ovládá na komunikativní úrovni.