null Ing. Ladislav Pořízek

Ing. Ladislav Pořízek
ředitel regionálního pracoviště Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj

Narodil se v roce 1969 v Mělníku. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze v letech 1987-91, fytotechnický obor na agronomické fakultě.

Po studiu nastoupil na kratší dobu do zemědělské praxe jako agronom. Na podzim roku 1992 nastoupil na Okresní úřad v Mělníku jako referent ochrany přírody. Během tohoto zaměstnání absolvoval studium Komplexní péče o dřeviny na ČZA v Mělníku a vykonal zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny. V lednu roku 1997 uspěl ve výběrovém řízení na místo vedoucího Správy CHKO Kokořínsko, od  1. 9. 2014 pak byl jmenován vedoucím Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.

Profesně se zaměřuje na způsoby hospodaření a jejich dopady na biodiverzitu a další ekologické faktory (vodní režim krajiny, udržitelnost zemědělského hospodaření, vazby na historické využívání krajiny). Cení si zejména úspěchu ve vytvoření reprezentativní sítě maloplošných chráněných území Kokořínska a po mnohaletých snahách i rozšíření chráněné krajinné oblasti o území tzv. Máchova kraje.

Mezi jeho zájmy patří včelaření a malofarmaření.

Anglický a ruský jazyk ovládá pasivně.