null Mgr. & Mgr. Karel Chobot, Ph.D.

Mgr. & Mgr. Karel Chobot, Ph.D.
ředitel Odboru monitoringu biodiverzity

Narodil se v roce 1978 v Chomutově. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor teoretická biologie (2001) a Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, obor mezinárodní vztahy (2003). Doktorát získal v oboru filosofie a dějiny přírodních věd na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2008).

Na AOPK ČR působí od roku 2003. Nejprve pracoval jako zoolog-entomolog na oddělení druhové ochrany. V roce 2006 se stal vedoucím oddělení sledování stavu biotopů a druhů, v roce 2007 byl jmenován ředitelem odboru monitoringu biodiverzity, kde řídí sledování stavu druhů a biotopů na území celé ČR. Výstupy sledování jsou shromažďovány v databázových systémech (Nálezová databáze ochrany přírody resp. Mapování biotopů), které po odborné stránce gestoruje.

Je členem odborné skupiny Evropské komise pro reporting podle směrnic o stanovištích a o ptácích, expertem Evropského tematického střediska pro biodiverzitu (ETC/BD) a předsedou skupiny pro bezobratlé v rámci Bernské konvence. Je členem redakční rady sborníku Příroda a časopisu Ochrana přírody.

Angličtinu, němčinu a ruštinu ovládá na komunikativní úrovni.