null Ing. Josef Rusňák

Ing. Josef Rusňák
ředitel regionálního pracoviště Východní Čechy

Narodil se v roce 1975. Vystudoval v letech 1995-2000 obor krajinné inženýrství - aplikovaná ekologie na Lesnické fakultě ČZU v Praze.

V ochraně přírody působí více jak 17 let. Jeho dosavadní kariéra byla úzce spjata se Správou CHKO Železné hory, kde postupně zastával funkci botanika, zástupce vedoucího až po funkci vedoucího této Správy. Za tuto dobu získal zkušenosti nejen z oboru praktické ochrany přírody a krajiny, ale i zkušenosti s řízením chodu celého pracoviště. Profesně se zabývá botanikou, ochranou krajinného rázu a problematikou územního rozvoje. Do funkce regionálního ředitele byl jmenován k 1. 2. 2018.

Mezi jeho zájmy patří hra na hudební nástroje - saxofon, tahací harmoniku, ukulele, kytaru a housle a vedení Filmového klubu v Chrudimi.

Hovoří plynně anglicky a ovládá základy ruštiny.