null Ing. Jiřina Gaťáková

Ing. Jiřina Gaťáková
ředitelka regionálního pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty

Narodila se v roce 1962 v Uherském Hradišti. Po absolvování gymnázia v Uherském Hradišti v roce 1981-1993 pracovala jako administrativně správní pracovnice a následně jako projektant u Hutního projektu v Uherském Hradišti.

V roce 1992 absolvovala Vysoké učení technické v Brně, Stavební fakultu, obor vodní hospodářství a vodní stavby. V září 1993 nastoupila na referát životního prostředí Okresního úřadu v Uherském Hradišti. Od června 1997 pracovala na Správě CHKO Bílé Karpaty jako krajinář a následně od roku 2002 jako zástupce vedoucího. V roce 2010 se stala vedoucí Správy CHKO Bílé Karpaty, od roku 2011 pracovala jako vedoucí Správy CHKO Bílé Karpaty a krajského střediska Zlín. Od roku 2015 je ředitelkou regionálního pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Angličtinu ovládá na komunikativní úrovni, němčinu a ruštinu pasivně.