null Ing. Jindřich Horáček, Ph. D.

Ing. Jindřich Horáček, Ph. D.
ředitel regionálního pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Narodil se v roce 1963 v Mariánských Lázních. Absolvoval Zemědělskou fakultu na Jihočeské univezitě v Českých Budějovicích v oborech Využívání a ochrana zemědělské krajiny (1989-1995) a Aplikovaná a krajinná ekologie (1995-2002). V roce 1982 nastoupil k Povodí Ohře a.s. jako odborný pracovník na úseku správy a údržby toků. Od roku 1984 pracoval na Správě CHKO Slavkovský les jako odborný pracovník v oborech vodního hospodářství, přírodních léčivých zdrojů, zemědělství a krajinotvorných programů. V letech 2005 až 2011 vedl Správu CHKO Český les. Od roku 2011 vede regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les. Byl členem městského zastupitelstva (1994-2014) a městské rady v Mariánských Lázních (1996-2006).

Ovládá anglický a ruský jazyk.