null RNDr. Jaroslav Obermajer

RNDr. Jaroslav Obermajer
ředitel regionálního pracoviště Střední Čechy

Narodil se v roce 1961 v Kladně. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v letech 1980-1985.

V ochraně přírody pracuje na různých pozicích od února 1988, nejprve jako referent ochrany přírody ONV Kladno, od roku 1990 jako vedoucí referátu životního prostředí Okresního úřadu Kladno, od r. 2001 jako vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje. V AOPK ČR působí od roku 2009 – nejprve na pozici vedoucí Správy CHKO Český kras, později vedoucí Správy CHKO České středohoří a nyní v pozici ředitele regionálního pracoviště Střední Čechy.

V dobrovolné ochraně přírody je aktivní již od dob studia na gymnáziu v Kladně, byl zpravodajem státní ochrany přírody, později také strážcem v CHKO Křivoklátsko. Je členem ČSOP od doby jeho založení až doposud.

Profesně se kromě ochrany přírody a krajiny zabýval ochranou dalších složek životního prostředí, je spoluautorem řady koncepčních materiálů v oblasti péče o životní prostředí a environmentální výchovy na okresní, krajské i celostátní úrovni. V dalším studiu se věnoval otázkám práva životního prostředí, environmentálnímu auditorství a hodnocení krajinného rázu. Kromě ochrany přírody se věnoval i oblasti manažerských environmentálních systémů – podílel se na auditech prováděných certifikačními autoritami v  soukromých firmách i veřejnoprávních korporacích.

Kromě zájmu o přírodu patří k jeho koníčkům i rekreační provozování kolektivních sportů, cyklistiky, vodáctví a pěší turistiky.  Dříve se také věnoval trampingu a výchově dětí v turisticky a přírodovědně zaměřených oddílech.