null Ing. Jan Zohorna

Ing. Jan Zohorna
ředitel Sekce vnitřních služeb

Jan Zohorna (1972) vede od roku 2015 Sekci vnitřních služeb, která zabezpečuje kompletní provozně-ekonomické agendy, zároveň koordinuje činnosti organizace v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Jeho dlouhodobou specializací jsou geografické informační systémy, poskytování systémových služeb informačních a komunikačních technologií a řízení projektů v této oblasti.
V letech 1992–1997 vystudoval Lesnickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze (obor krajinné inženýrství) a v letech 1997–2001 Stavební fakultu Českého vysokého učení technického v Praze (obor ekonomika a řízení).

Od roku 1998 působil jako specialista pro geografické informační systémy ve Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půd v Praze, kde se mj. podílel na tvorbě informačního systému návrhu ochranných pásem vodárenských nádrží a od roku 2001 vedl tým specialistů zajišťující služby IT a správu databáze BPEJ a koordinoval digitalizaci výstupů z komplexního průzkumu půd.

V Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR působil v letech 2003–2010 v pozici náměstka pro informatiku. Od roku 2005 koordinoval projekt tvorby Informačního systému ochrany přírody, který byl oceněn finálovou účastí v soutěži „IT projekt roku 2008“. V letech 2010–2013 působil ve funkci náměstka ředitele, řídícího sekci vnitřních služeb.

Mezi lety 2013–2014 působil jako projektový manažer ve společnosti Greep, která se zabývá vývojem speciálních softwarových aplikací.

Mezi jeho zájmy patří zejména sport (tenis, lyžování, cyklistika) a cestování.

Hovoří anglicky.