null Mgr. Jan Zárybnický

Mgr. Jan Zárybnický
ředitel Odboru Informačního systému ochrany přírody

Narodil se v roce 1977 v Písku. Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2002).

V AOPK ČR působí od roku 2002. Nejprve pracoval jako GIS a databázový operátor a pracovník datové podpory. Podílel se na návrhu evropsky významných lokalit ČR a na procesní a analytické činnosti při tvorbě jednotné geografické vrstvy a databáze biotopů České republiky.  Od roku 2006 se jako vedoucí oddělení správy a vývoje IS ochrany přírody aktivně zapojil do tvorby Informačního systému ochrany přírody (ISOP). Koordinoval založení jednotného datového skladu AOPK ČR a vytvoření centrální Nálezové databáze ochrany přírody. Podílel se na návrzích a vývoji webových nástrojů pro správu a prezentaci dat v ochraně přírody.  Od roku 2011 působí jako vedoucí odboru ISOP, v rámci něho řídí a koordinuje tvorbu jednotné architektury informačních služeb ochrany přírody. Metodicky vede a řídí správu a administraci Ústředního seznamu ochrany přírody, tvorbu informačních a mapových služeb a aplikačních nástrojů ISOP a spolupodílí se na datové a technické podpoře provozovaných databází a aplikací.

Je autorem mapových podkladů základních ornitologických publikací Atlas hnízdního rozšíření ptáku v ČR, Atlas migrace ptáků ČR a SR a Fauna ČR. Je autorem projektu BioLog a jeho mobilní aplikace.

Jeho profesní specializací jsou geografické informační systémy, databáze, analýza a poskytování systémových služeb informačních a komunikačních technologií a řízení projektů v této oblasti.

Mezi jeho zájmy patří zejména sport (squash, běh), zemědělství a ornitologie. Se svou ženou se podílel na sledování hnízdní etologie sýce rousného v Krušných horách a ve Finsku.

 Angličtinu ovládá na komunikativní úrovni, ruštinu pasivně.