null Jan Vostatek

Jan Vostatek
ředitel Odboru správy a podpory ICT

Narodil se v roce 1978 v Rakovníku. V letech 1992-1996 vystudoval obor číslicová a řídící technika na SOU v Příbrami.

Před působením na AOPK ČR pracoval v soukromé sféře od roku 1994 do 1999, kde se zabýval vývojem a servisem průmyslové automatizace a regulace, návrhem a správou počítačových sítí a prvními internetovými technologiemi.

V AOPK ČR působí od roku 2000, nejprve pracoval jako referent na Správě CHKO Křivoklátsko, kde se zabýval GISovými technologiemi v oblasti ochrany přírody a krajiny. V roce 2003 byl pověřen vedením projektu a realizací jednotné sítě WAN zahrnující všechna pracoviště AOPK ČR. V roce 2004 byl jmenován vedoucím oddělení správy sítí, kde se zabýval sjednocením ICT technologií a nastavením procesů správy a podpory ICT. V roce 2006 byl jmenován vedoucím odboru provozní informatiky, kde řešil elektronizaci úřadu a oběhu dokumentů. V roce 2015 byl jmenován ředitelem odboru správy a podpory ICT, kde řeší zejména elektronizaci ekonomických procesů a kybernetickou bezpečnost. Jeho dlouhodobou specializací jsou počítačové sítě a jejich zabezpečení.

Mezi jeho zájmy patří vše, co létá a amatérské vysílání.

Angličtinu ovládá na komunikativní úrovni.