null Ing. Mgr. Jiří Bošanský

Jiří Bošanský
Ing. Mgr. Jiří Bošanský
vedoucí Odboru finančního

Jiří Bošanský vystudoval v letech 1999 – 2004 Fakultu tělesné výchovy a sportu a poté působil do roku 2009 jako učitel. V dalších letech (2009 – 2015) vystudoval Vysokou školu ekonomickou, Fakultu podnikohospodářskou.

Od roku 2009 se profesně věnoval rozpočtové a personálně-mzdové oblasti, když nejprve pracoval na Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru v oddělení Práce a mezd, v roce 2013 začal působit na Ministerstvu financí ČR, v odboru Státní rozpočet, oddělení Platová politika vlády. Svou kariéru na Ministerstvu financí ukončil po 10 letech svého působení v témže oddělení na pozici vedoucího. Náplní oddělení byly mj. každoroční práce na části zákona o státním rozpočtu na příslušný rok týkající se stanovení objemu prostředků na platy a počtu míst pro všechny organizace ve vládou regulované sféře nebo tvorba systemizace platů a počtu míst ve všech služebních úřadech.

V AOPK ČR vede od roku 2024 odbor finanční.

Jiří Bošanský se domluví anglicky a ve svém volném čase rád sportuje - hraje fotbal a plave. Další zálibou je poslech alternativní hudby.