null RNDr. František Pelc

RNDr. František Pelc
ředitel

František Pelc (1962) se věnuje celý svůj profesní život ochraně přírody. Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR vede od roku 2010. Podílel se na vytvoření moderního a pevně ukotveného institucionálního systému ochrany přírody a krajiny v České republice.

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v letech 1981–1986. Postupně pracoval jako specialista na Správě CHKO Český ráj (1986), jako okresní ekolog (1987–89), vedoucí Správy CHKO Jizerské hory (1990–95), ředitel Správy chráněných krajinných oblastí ČR (1995–02), poslanec Parlamentu ČR (2002–06), ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (2006–07, 2010 až dosud), náměstek ministra životního prostředí (2007–10).

Jeho dlouhodobou specializací je ochrana biodiverzity, obnova přírodě blízkých lesů, zejména v imisně zatížených oblastech, koexistence systému chráněných území přírody a regionálního rozvoje a podpora ochrany biodiverzity v mezinárodním měřítku, zejména v Africe. Je autorem desítek odborných článků a editorem a spoluautorem koncepčních dokumentů ochrany přírody a krajiny. Externě přednáší na České zemědělské univerzitě v Praze.

V roce 1993 založil Nadaci pro záchranu a obnovu Jizerských hor (nyní Nadace ochrany přírody Ivana Dejmala), kde je předsedou správní rady. Spoluzaložil také základní organizaci Českého svazu ochránců přírody Pro Africa, kde je místopředsedou. Byl také členem městského zastupitelstva a městské rady v Turnově (1990, 1993–2006). Je též předsedou redakční rady časopisu Ochrana přírody.

Kromě práce patří mezi jeho koníčky fotografování přírody, rekreační tenis a turistika.

Hovoří anglicky, částečně německy a rusky.