null Elbe Parks Network

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Iniciativa ELBE PARKS
Memorandum o založení iniciativy Elbe Parks a o spolupráci mezi chráněnými územími podél toku řeky Labe v České republice a ve Spolkové republice Německo 10. 9. 2020 RP Správa CHKO České středohoří