null Dagmar Heřmanová

Dagmar Heřmanová
ředitelka Odboru majetkového

Narodila se v roce 1954 ve Svobodných Heřmanicích. V roce 1973 ukončila studium na SPŠ potravinářské v Kroměříži. Od září roku 1973 pracovala jako vedoucí provozu potravinářského závodu v Opavě.

V AOPK ČR působí od roku 1995, nejprve pracovala jako vedoucí oddělení majetku, kde  zaváděla evidenci drobného a investičního majetku.  V roce 2000 byla jmenována vedoucí odboru majetku, kde v roce 2006 po spojení AOPK ČR a SOP se podílela na sjednocení majetkové agendy.  Od roku 2015 působí jako ředitelka odboru majetkového, kde se podílí na implementaci nového ekonomického systému jednotné evidence majetku.

Mezi  její zájmy patří sport, cestování, příroda.

Dorozumí se anglicky a rusky.