null Český horolezecký svaz

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Český horolezecký svaz
Dohoda o provozování horolezectví ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech v působnosti AOPK ČR 7. 9. 2019 Sekce ochrany přírody a krajiny