null Česká vědecká společnost pro mykologii

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Česká vědecká společnost pro mykologii
Vzájemné poskytování dat, spolupráce při zpracování a interpretaci poskytnutých dat, formy publikace výstupů 25. 7. 2012 Odbor monitoringu biodiverzity