null Česká společnost entomologická

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Česká společnost entomologická
Vzájemné poskytování dat, spolupráce při zpracování a interpretaci poskytnutých dat, formy publikace výstupů 6. 1. 2012 Odbor monitoringu biodiverzity