null Česká speleologická společnost

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Česká speleologická společnost
Vytvoření jednotné evidence speleologických objektů (JESO), spolupráce při průzkumu, dokumentaci a ochraně krasových jevů se vzájemným bezplatným poskytováním informací 25. 10. 1995 Oddělení obecné ochrany přírody