null Česká komora architektů

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Česká komora architektů
Péče o dochované kulturní a historické hodnoty krajiny České republiky, ochrana památkově hodnotných sídel a staveb ve zvláště chráněných územích, práce s veřejností, vzdělávání v oblasti architektury a ochrany krajinného rázu, osvěta v oblasti výstavby ve zvláště chráněných územích, sdílení vzdělávacích materiálů v oblasti architektury, krajinného rázu a ochrany krajiny, organizace zvláštní ceny AOPK ČR v rámci České ceny za architekturu 19. 10. 2017 Oddělení ochrany krajiny