null Asociace soukromého zemědělství ČR

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Asociace soukromého zemědělství ČR
Vzájemná spolupráce, odborná podpora a zajištění informovanosti při ochraně a péči o přírodu a krajinu v ČR; účelem smlouvy je zlepšení vzájemné komunikace, informovanosti a tím i účinnosti šetrného zemědělského hospodaření na přírodu a krajinu ČR 9. 5. 2018 Sekce ochrany přírody a krajiny