null Za rybami a vodním planktonem do PR U Sedmi rybníků

AOPK ČR, Správa CHKO Slavkovský les

29. července

Za rybami a vodním planktonem do PR U Sedmi rybníků

  • Datum pořádání akce: 29. 7. 2023
  • Typ: Exkurze

Čas: 10:00
Místo: Sraz u vstupu na křižovatce cest k PR U Sedmi rybníků (Vojtanov) (50°9'35.645"N, 12°20'46.878"E).
Doprava tam a zpět: Pouze individuálně (příjezd autem odbočením ze silnice Seníky - Starý Rybník). Na místě možnost parkování osobních aut u zpevněné štěrkové cesty k rybníkům poblíž informačního panelu.
Trasa: od parkovacího místa srazu do PR U Sedmi rybníků (celková délka do 3 km; nenáročné, většinou pohyb po cestách a hrázích, ale místy mokré stanoviště či prostup mokřadní vegetací). 
Náplň: Hydrobiologická vycházka za zajímavostmi života pod vodní hladinou na vodních nádržích PR U Sedmi rybníků. Povíme si o rybách a vodním planktonu, mikroskopických živočiších žijících ve vodě. Vycházka kolem vodních ploch a odběr vzorků v terénu, praktická ukázka měření v ukazatelů vodního prostředí. Na navštívených nádržích budeme lovit vzorky planktonu, případně ryb, a rámcově zhodnotíme jejich ekologický stav. Při teplém počasí možnost cachtání v mělkých rybnících i pro děti (vstup na vlastní nebezpečí za doprovodu rodičů). 
Průvodce: Ing. Jiří Sikora (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les) a Ing. Marek Baxa, Ph.D. (ENKI, o. p. s.)
Kontakt: J. Sikora, tel.: 702 004 954
Poznámka: Je nutné oblečení a obuv do terénu, dále svačinu a dostatek tekutin. Partner akce je Projekt RAGO, ENKI, o. p. s.