null Za přírodou u Bečova v jarním aspektu

AOPK ČR, Správa CHKO Slavkovský les

20. dubna

Za přírodou u Bečova v jarním aspektu

  • Datum pořádání akce: 20. 4. 2024

Den: sobota 20. dubna 2024

Čas: 9:30

Místo: Sraz na vlakovém nádraží v Bečově nad Teplou.

Doprava tam: vlak Mariánské Lázně (8:40) – Bečov nad Teplou (9:25) nebo individuálně vlastní. Možnost parkování před nádražím.

Doprava zpět: vlak Vodná (14:21, 16:31) – Mariánské Lázně (16:11, 18:11) nebo individuálně vlastní.

Trasa: Z nádraží v Bečově kolem památného buku po části panoramatické stezky kolem skalních výchozů k Bečovským rybníkům po lesních cestách i mimo ně do svahu nad Vodnou s jedlinou, zakončení na nádraží ve Vodné. Změna trasy vyhrazena; délka cca 10 km; středně náročné – místy prostup terénem mimo cesty a pohyb do kopce.

Náplň: Lesnicko-botanická vycházka do okolí Bečova k oslavě 50 let CHKO Slavkovský les. I v brzkém jaře nám příroda ukazuje své poklady a bez zeleného odění obnažuje nové výhledy do krajiny. Uvidíme památný buk v Bečově. Ukážeme si impozantní skalní útvary schované v lesích při cestě k EVL Bečovské rybníky, kde prozkoumáme zdejší zajímavé vzácné biotopy s jejich chráněnými obyvateli. Navštívíme ojedinělé smluvně chráněné území s mohutnými jedlemi bělokorými.

Průvodce: Mgr. Jana Rolková a Ing. Tomáš Fiala, Ph.D. (oba AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)

Kontakt: J. Rolková, tel.: 724 380 021

Poznámka: Je nutné oblečení a obuv do terénu, dále svačinu a dostatek tekutin.

Jedlina nad Vodnou/EVL Bečovské lesní rybníky. Foto: Pavel Jaška/Přemysl Tájek.

logo 50 barevné