null Za obojživelníky v PR U Sedmi rybníků

AOPK ČR, Správa CHKO Slavkovský les

15. července

Za obojživelníky v PR U Sedmi rybníků

  • Datum pořádání akce: 15. 7. 2023
  • Typ: Exkurze

Čas: 10:00
Místo: Sraz u vstupu na křižovatce cest k PR U Sedmi rybníků (Vojtanov) (50°9'35.645"N, 12°20'46.878"E).
Doprava tam a zpět: Pouze individuálně (příjezd autem odbočením ze silnice Seníky - Starý Rybník). Na místě možnost parkování osobních aut u zpevněné štěrkové cesty k rybníkům poblíž informačního panelu.
Trasa: od parkovacího místa srazu do PR U Sedmi rybníků (celková délka do 3 km; nenáročné, většinou pohyb po cestách a hrázích, ale místy mokré stanoviště či prostup mokřadní vegetací). 
Náplň: Povídání s živými ukázkami i s odchytem obojživelníků a plazů lokality - živochytné pasti, síťkování vodních nádrží v PR U Sedmi rybníků. Představení managementu rybníků. Při teplém počasí možnost cachtání v mělkých rybnících i pro děti (vstup na vlastní nebezpečí za doprovodu rodičů). 
Průvodce: Ing. David Blažek a Ing. Jan Mávr (oba AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
Kontakt: D. Blažek, tel.: 734 647 241
Poznámka: Je nutné oblečení a obuv do terénu, dále svačinu a dostatek tekutin. Partner akce je Projekt RAGO, ENKI, o. p. s.