null Setkání příznivců Slavkovského lesa

AOPK ČR, Správa CHKO Slavkovský les

Setkání příznivců Slavkovského lesa

10. 3. 2023

Srdečně Vás zveme na pravidelné výroční setkání, které se uskuteční v pátek 31. 3. 2023 na Správě CHKO Slavkovský les v Mariánských Lázních.

Pravidelné výroční setkání s pásmem rozmanitých přírodovědných přednášek a příspěvků pro odborníky i širokou veřejnost se letos uskuteční v pátek 31. 3. od 16:00. Přijďte se dozvědět, co zajímavého se ve Slavkovském lese událo za poslední rok. Večer bude zakončen volnou zábavou a občerstvením.

Pozvánka s programem ke stažení

Setkání příznivců Slavkovského lesa 2023 - program